Home De graal
Onverklaarbaar
Inhoudsopgave
De graal in Tréhorenteuc
Henri Gillard
De deur is binnenin
De graal
Duitse krijgsgevangenen
Bron Barenton
Graallegendes
Onenne
Alle pagina's

De graal

Achter het altaar is een groot glas in lood raam. Ondanks de drukke voorstelling valt de graal direct op. Het is een groene beker met daarboven de woorden:  “La Calice de mon sang” – de beker met mijn bloed. 

Rechts ziet men Christus en links van de graal ziet men het Jeruzalemkruis, een verwijzing naar Godfried van Bouillon en de kruisvaarders.  Dit Jeruzalemkruis zie je ook op de vloer van de kerk, op de plek waar het altaar staat.

Op de knieën zit Jozef van Arimethea met daaronder een man en vrouw. In de man zou men het hoofd van Henri Gillard kunnen herkennen. Het geheel wordt omgeven door de symbolen van de vier evangelisten, de adelaar, de os, de mens en de leeuw die bijna lijken te versmelten met de eikebladeren, de eikels en de vogels.

GraalbekerGraalbeker

Inzoomend op de kelk zien we ook een man en een vrouw. Wellicht een verwijzing naar de alchemische bruiloft (Christian Rozenkreuz).

Detail van het venster.Detail van het venster.

De ramen links en rechts geven de oorsprong van deze kelk weer. Eén raam heeft de titel “l’action de graces” en laat de beker zien tijdens het laatste avondmaal. Feitelijk is alleen deze beker aanwezig op de tafel waaraan men Jezus met zijn 11 discipelen herkent.

 

Het tweede scherm draagt de naam “l’apperition du saint graal”. Dit is een afbeelding van de graal die verschijnt aan het hof van koning Arthur. De graal vangt het bloed van de gekruisigde Christus op en wordt gedragen door twee engelen. 

Zoek op deze site

Boekenkast