Home Graancirkels
Onverklaarbaar
Inhoudsopgave
Graancirkels
Een vliegtuigje
Wit poeder
Wichelroede
Geroosterd vliegje
Nieuwe lijnen
UFO's
Alle pagina's

Nieuwe lijnen

Een bizarre ervaring hadden we in een formatie in de buurt van Devizes. Dit was de formatie waar we ook de dode vlieg in hadden gevonden.

De groep die voor ons was gearriveerd had ervoor gezorgd dat de boer naar het veld was gekomen. Dat is voor de boer toch de beste manier om er zeker van te zijn dat hij geld krijgt, een graancirkel is schadelijk voor het gewas en je delft al gauw een 1000 tot 2000 euro aan inkomsten. Als iedereen de boer een paar euro geeft is het leed minder groot!

Vlak voordat we de formatie in wilden lopen zagen we twee dunne lijnen. Hanneke besloot de lijn te gaan volgen waarop de boer het veld in kwam rennen.

Hij was ervan overtuigd dat we zijn gewas aan het vertrappen waren. Als snel zag hij dat wij in twee minuten nooit verantwoordelijk konden zijn voor deze extra lijnen.

We raakten in gesprek en hij wist ons te vertellen dat deze lijnen voor hem nieuw waren. De dag ervoor hadden ze er zeker niet gelegen. Zijn theorie was dat jongelui op motorfietsen door het veld hadden gereden, want de lijn was eigenlijk te dun om te lopen.

Inmiddels was Hanneke teruggekomen en wist ons te melden dat de lijnen zomaar in het niets stopten. Geen motorfietsen, dus. De boer bleef een poosje praten en bood een paar keer zijn excuses aan.

Ook dit leek een ingewikkelde formatie. De grote cirkel bestond uit halmen die een soort vlechtpatroon vormden. Vanuit de lucht leek dit wel kantwerk. De boer vertelde over hoe hij dacht dat dit was gelegd. Eerst naar links, toen naar rechts... 't klonk logisch tot we van bovenaf zagen hoe precies het patroon was.

In het centrum een aantal zeshoekige sterren die samen een patroon van ruiten vormden. We hadden geen idee totdat we de luchtfoto zagen. Gewéldig!

  

Zoek op deze site

Boekenkast