Home Rennes le Chateau

OOG VAN HORUS

Oog van HorusOog van Horus

Het verhaal van Horus luidt als volgt:
In den beginne is er een kosmische oorlog tussen twee broedergoden: Seth (de kwade god) en Osiris. Seth lijkt de oorlog gewonnen te hebben.
Hij hakt het lichaam van zijn broer in 14 stukken en verbergt deze in heel Egypte...

Zijn vrouw, Isis, doorzoekt het hele land, totdat ze het hele lichaam weer bij elkaar heeft gevonden. Zij zet het lichaam in elkaar en heeft gemeenschap met de dode Osiris. Hieruit wordt de valkgod "Horus" geboren.

Als Horus volwassen is neemt hij wraak. Hij wint het gevecht met zijn oom Seth, maar verliest daarbij zijn linkeroog.

Het oog van Horus heeft elementen van de oog van een valk en de oog van een mens.
De Egyptenaar gebruikte beide ogen als amulet.
Het linkeroog werd geassocieerd met de maan en men kon het gebruiken als amulet voor het genezen; het helen, het weer één geheel worden.
Het rechteroog, het zonnenoog, was een amulet ter bescherming tegen kwade krachten.
In die zin zijn beide ogen van horus een krachtige symbolen.

Voor ons symboliseert "het oog van horus" de blik van de 'anders'-kijkende.
De mens, die op zoek is naar de universele waarheid, de waarheid achter alle waarheden, kan deze alleen vinden als hij in staat is de wereld door het oog van Horus te bezien. Pas dan is hij is staat om de oude waarheden te herkennen, te ervaren en te beleven.

Hiervoor heb je geen andere leermeester nodig dan jezelf. Het is niet nodig je aan te sluiten bij groepen of genootschappen. Het enige dat je hoeft de doen is de wereld te beschouwen met het oog van je hart. De wijsheid die hieruit voortvloeit zal je leiden en je in staat stellen dingen te doen die je voor onmogelijk hebt gehouden.

 

Zoek op deze site

Boekenkast