Home De rijkdom van een priester Occulte praktijken?
Rennes le Château

Informatie over Saunière in een "testament" van J.K. Huysmans

Bérenger Saunière is sinds de late jaren zestig zowat een cultfiguur geworden, het zwaartepunt van eindeloze speculaties en honderden publicaties over ‘de schat

 

van Rennes-le-Château ’. Er deden geruchten de ronde over bezoeken van Saunière aan Parijs, maar tot nu toe konden die niet hard gemaakt worden. Zijn naam terug te vinden in geschriften van Huysmans, die dateren van de late negentiende en de vroege twintigste eeuw, valt op zijn minst opmerkelijk te noemen. Toen we de informatie met betrekking tot Saunière gingen checken, zagen we hoe eenzelfde patroon zich aftekende als we eerder al opgemerkt hadden toen we de controle uitvoerden aan de hand van de biografie van Baldick of de studie van Bossier: hier en daar, vooral in de details, wijkt De paus van Satan af van wat we elders konden lezen, maar de grote lijnen liepen wel degelijk parallel. En hetzelfde patroon zagen we ook opduiken als we bepaalde passages uit het literair en spiritueel testament van Joris-Karl Huysmans controleerden aan de hand van het beschikbare archiefmateriaal.

Bovenstaande tekst hebben we overgenomen uit het voorwoord van het boek van Patrick Bernauw en Philip Coppens. Inmiddels hebben we het gelezen, maar kunnen niet vaststellen of de levens van Huysmans en Saunière elkaar werkelijk hebben gekruisd in Parijs, of dat dit gegeven er bij is gehaald omdat het een boek over occultisme aan het eind van de 19e eeuw interessanter zou maken.Overigens twijfelen we niet aan de integriteit van Bernauw of Coppens, maar de herkomst en de autenticiteit van het document, waar het boek op is gebaseerd, is moeilijk te achterhalen.

Een en ander neemt niet weg dat we het boek kunnen aanbevelen. Het geeft een interessante doorkijk naar een - ietwat naieve? - wereld van J.K. Huysman, die min of meer tegen zijn wil, verstrikt raakt in het web van occulte samenzweringen (die uiteindelijk te maken hebben met zijn afkomst).

In ieder geval inspireerde dit boek ons om ook eens een werk van Huysmans zelf te lezen. Engelse exemplaren zijn te downloaden via het Gutenberg project. The cathedral is een (bijna) verplicht boek voor Chartes liefhebbers!

 

Zoek op deze site

Boekenkast