Home Het altaarstuk Geopend altaarstuk
Lam Gods
Inhoudsopgave
Het geopende altaarstuk
God de Vader
Maria
Johannes
Zingende Engelen
Kluizenaars
Alle pagina's

Geopend altaarstuk

Lam Gods, geopend altaarstukLam Gods, geopend altaarstukStaand voor het geopende retabel kun je niet anders dan ademloos toekijken. Het bovenste deel van het altaarstuk trekt direct de aandacht. Het is zwaarder aangezet met de grote figuren die de panelen panelen vullen. De kleuren komen in alle intensiteit op je af. Het telkens terugkerend rood, groen en blauw is in de drie hoofdfiguren opvallend neergezet.
Adam en Eva, de sluitstukken boven lijken er niet te delen in het kleurenfeest. In hun naaktheid vormen zij een contrast met de rest van het paneel. Ook de grisailles boven hun hoofd lijken hier niet thuis te horen.

Op afstand lijken de panelen beneden een landschap voor te stellen met diverse groepen mensen. De groenig-blauwe lucht met realistische wolken verbindt de panelen, die qua landschap en klimaat bij nadere beschouding toch weer van elkaar verschillen.

Op de achtergrond zien we gotische gebouwen, waarvan we enkelen kunnen identificeren.

Eeltige voeten van een apostelEeltige voeten van een apostelInzoomend op het tafereel treft ons de perfecte gedetailleerdheid. Ieder haartje, iedere juweel en zelfs de vieze eeltige voeten van de knielende apostelen zijn tot in detail uitgewerkt. Er kunnen een dertigtal verschillende planten en gewassen geïdentificeerd worden, tot op de millimeter nauwkeurig uitgewerkt!

De gebroeders van Eyck zijn niet de uitvinders van olieverf. In ieder geval zijn ze er wel in geslaagd deze techniek op een bijna magische wijze vorm te geven. Het schilderwerk sprankelt en straalt een levendigheid uit dat voorheen nog nooit is bereikt. 

Zoek op deze site

Boekenkast